ReadyPlanet.com
เมนู คติธรรม ส่องใจ รวมเรื่องราว ธรรมะ ปรัชญา เพื่อการย้อนมองดูตัวเรา โดยใช้เหตุการณ์ บุคคลรอบข้างที่มาตอบสนองให้เราได้เห็นความเป็นจริงของสภาวะใจของเราเอง

เมนู คติธรรม สอนใจ

รวมเรื่องราว ธรรมะ ปรัชญา เพื่อการย้อนมองดูตัวเรา โดยใช้เหตุการณ์ บุคคลรอบข้างที่มาตอบสนองให้เราได้เห็นความเป็นจริงของสภาวะใจของเราเองคนเรามักจะไม่ได้ในสิ่งที่คาดหว​ังไว้ แต่สิ่งใดที่ไม่ต้องการกลับจะแว​ะเวียนเข้ามาหาเป็นประจำ "ยิ่งวิ่งตาม ยิ่งไขว่คว้า ยิ่งห่างไกล" นั่นเพราะจิตเราชอบคิด และปรุงแต่ง เร็วเกินกว่าร่างกายจะตามไหวยิ่งวิ่งตาม ยิ่งไขว่คว้า ยิ่งห่างไกล

คนเรามักจะไม่ได้ในสิ่งที่คาดหว​ังไว้ แต่สิ่งใดที่ไม่ต้องการกลับจะแว​ะเวียนเข้ามาหาเป็นประจำ "ยิ่งวิ่งตาม ยิ่งไขว่คว้า ยิ่งห่างไกล" นั่นเพราะจิตเราชอบคิด และปรุงแต่ง เร็วเกินกว่าร่างกายจะตามไหว

ภายในตัวเรา มีนิสัยอยู่สองอย่างที่อยู่กันค​นละฝ่ายกัน นั่นคือ "การลืม และการจดจำ" หากนำทั้งสองนิสัยไปใช้ร่วมกันใ​ห้ถูกทาง คือ พยายามลืมความผิดของผู้อื่น และจดจำความดีงามของคนรอบข้าง เท่านี้ชีวิตก็ไม่ว่างเว้นซึ่งค​วามสุขแล้สิ่งที่ควรลืม และสิ่งที่ควรจดจำ

ภายในตัวเรา มีนิสัยอยู่สองอย่างที่อยู่กันค​นละฝ่ายกัน นั่นคือ "การลืม และการจดจำ" หากนำทั้งสองนิสัยไปใช้ร่วมกันใ​ห้ถูกทาง คือ พยายามลืมความผิดของผู้อื่น และจดจำความดีงามของคนรอบข้าง เท่านี้ชีวิตก็ไม่ว่างเว้นซึ่งค​วามสุขแล้ว

ในหลายครั้งทีเดียว ที่เรามักอยู่ในสภาวะกดดันกับปัญหารอบด้าน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้ นั่นคือ 'รอยยิ้ม' เพราะยิ้มจะทำหน้าที่บ่งบอกให้คนรอบข้างรู้ รวมทั้งตัวเราเองว่า เราพร้อมที่จะยิ้มรับสู้กับปัญหา ยิ้มทำให้จิตใจแจ่รอยยิ้ม สำคัญฉไหน

ในหลายครั้งทีเดียว ที่เรามักอยู่ในสภาวะกดดันกับปัญหารอบด้าน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้ นั่นคือ 'รอยยิ้ม' เพราะยิ้มจะทำหน้าที่บ่งบอกให้คนรอบข้างรู้ รวมทั้งตัวเราเองว่า เราพร้อมที่จะยิ้มรับสู้กับปัญหา ยิ้มทำให้จิตใจแจ่มใส ยิ้มช่วยแปรเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดี ยิ้มทำให้อารมณ์สงบเยือกเย็น ดังนั้น เราจึงต้อง "จำใจยิ้มแม้จะมีคราบน้ำตาบนใบหน้า"

 

กระรอกน้อยถือวอลนัทนี้ คงกำลังคิดหาวิธีกะเทาะเปลือกเพื่อเข้าถึงเนื้อในอยู่เป็นแน่ ? เปรียบเหมือนดั่งผู้ปฏิบัติธรรม จะเข้าถึงเนื้อธรรมแท้ภายในของตนเองได้ ต้องค่อยๆ หมั่นกะเทาะเปลือก แห่ง 'นิสัย กิเลส ลดทอนกรรม' อย่างต่อเนื่องกระรอกน้อยกำลังเรียนรู้ เพื่อสำเร็จในหน้าที่

กระรอกน้อยถือวอลนัทนี้ คงกำลังคิดหาวิธีกะเทาะเปลือกเพื่อเข้าถึงเนื้อในอยู่เป็นแน่ ?

เปรียบเหมือนดั่งผู้ปฏิบัติธรรม จะเข้าถึงเนื้อธรรมแท้ภายในของตนเองได้

ต้องค่อยๆ หมั่นกะเทาะเปลือก แห่ง 'นิสัย กิเลส ลดทอนกรรม' อย่างต่อเนื่อง

ปฏิบัติธรรม มิอาจถ่ายทอดศึกษา ท่องจำได้ แต่ต้องอาศัยการลงมือ ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง

 

ผ่านการเรียนรู้ - ฝึกฝน จนทำได้ ยืนหยัดไม่เปลี่ยนแปลงแม้พบอุปสรรค จนกระทั่งสำเร็จในหน้าที่ (สำเร็จธรรม)

 

ในบางครั้งชีวิตของคนเราก็ดูมืดบอด ไร้หนทางจะก้าวเดิน ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งกรรม บีบบังคับ ถึงกระนั้นเราก็ต้องบังคับตนเอง จัดการเรื่องต่างๆ บนพื้นฐานของความถูกต้องทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น เรียกได้ว่า ความถูกต้องเที่ยงธรรมอย่างกล้าหาญ "ถึงจะไร้หถึงจะไร้หนทางก็ต้องอยู่ข้างความถูกต้อง

ในบางครั้งชีวิตของคนเราก็ดูมืดบอด ไร้หนทางจะก้าวเดิน ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งกรรม บีบบังคับ ถึงกระนั้นเราก็ต้องบังคับตนเอง จัดการเรื่องต่างๆ บนพื้นฐานของความถูกต้องทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น เรียกได้ว่า ความถูกต้องเที่ยงธรรมอย่างกล้าหาญ "ถึงจะไร้หนทางก็ต้องอยู่ข้างความถูกต้อง"

โอกาสมีอยู่ ก็ต่อเมื่อตอนที่เรามีชีวิต จะเห็นโอกาส ก็ต่อเมื่อเรามีความพร้อม จะหยิบฉวยโอกาสนั้นมาได้ ก็ต่อเมื่อเรามีศีล มีธรรมศีล 5 และโอกาส เกี่ยวข้องกันอย่างไร

การที่เรามีศีล 5 จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีค่า มีความคิดสร้างสรรค์ รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจ ร่มเย็น ใจสงบ ทำให้สามารถมองเห็นโอกาสที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างทะลุปรุโปร่ง ไม่เห็นหายนะเป็นโอกาส ศีล 5 ข้อ มีอะไรบ้าง

1. ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ไม่ทำร้ายร่างกายสิ่งมีชีวิต

2. เว้นจากการเบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่น

3. เว้นจากการแย่งชิงของรัก อันมีเหตุมาจากการประพฤติผิดในกาม

4. เว้นจากการใช้คำพูด หลอกลวง หวังผลประโยชน์จากผู้อื่นโดยวาจา

5. เว้นจากการเสพของมึนเมา อันเป็นเหตุให้ขาดสติ

หากยึดถือปฏิบัติมากกว่านั้น จะเป็นเรื่องของกุศลกรรม 10

 - ทางกาย 3

 - ทางวาจา 4

 - ทางใจ 3 

 เราจะตระหนักได้ว่า.. สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะมีสิ่งเลวร้ายใดๆ เกิดขึ้น เราก็ยังมีตัวเรา ของเราอยู่.. เป็นการการกลับสู่ปัจจุบันขณะของการสัมผัสรับรู้ทางกายที่จะ ทำให้ขวัญและกำลังใจของเรา กลับคืนมาสู่ตัวเองอีกครั้ง นั่นคือการเรียกสติกลับสู่ตนเอง ภายนอกโอบกอดใจตัวเองให้อบอุ่น และเข้มแข็ง

การโอบกอดใจตัวเองจะทำให้

เราจะตระหนักได้ว่า.. สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะมีสิ่งเลวร้ายใดๆ เกิดขึ้น

เราก็ยังมีตัวเรา ของเราอยู่..

เป็นการการกลับสู่ปัจจุบันขณะของการสัมผัสรับรู้ทางกายที่จะทำให้ขวัญและกำลังใจของเรา

กลับคืนมาสู่ตัวเองอีกครั้ง นั่นคือการเรียกสติกลับสู่ตนเอง

ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการสร้าง "พลังใจ"

 
ขอขอบคุณข้อความดีดี จากคุณโอ เทพรัตน์ (พลังใจ นิวเคลียร์)

ประสบการณ์ดีดี มีไว้แบ่งปัน ฝึกฝนร่วมกัน ทุกย่างก้าวไม่ย่อท้อ และหวั่นไหน ทุกอุปสรรคผ่านพ้น แปรเปลี่ยนเป็นพลังหนุนส่ง ขอเพียงเธอมีใจจริงที่มุ่งมั่นสู้เส้นชัยก้าวย่างของชีวิต

 

ประสบการณ์ดีดี มีไว้แบ่งปัน ฝึกฝนร่วมกัน

ทุกย่างก้าวไม่ย่อท้อ และหวั่นไหน

ทุกอุปสรรคผ่านพ้น แปรเปลี่ยนเป็นพลังหนุนส่ง

ขอเพียงเธอมีใจจริงที่มุ่งมั่นสู้เส้นชัย

ทุกข์จนเคยชิน กลายเป็นไม่ทุกข์ เรียนรู้ทุกข์ที่ผ่านเข้ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนเกิดความชำนาญ รู้วิธีการรับมือทุกข์ นำประสบการณ์แห่งทุกข์ แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น เกิดเป็นปัญญาแห่งการดับทุกข์ เรียกว่าเรียนรู้ธรรมผ่านการกระทำจริงเรียนรู้ทุกข์ เพื่อดับทุกข์

ทุกข์จนเคยชิน กลายเป็นไม่ทุกข์

เรียนรู้ทุกข์ที่ผ่านเข้ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนเกิดความชำนาญ รู้วิธีการรับมือทุกข์

นำประสบการณ์แห่งทุกข์ แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น เกิดเป็นปัญญาแห่งการดับทุกข์

เรียกว่าเรียนรู้ธรรมผ่านการกระทำจริง

ต้นไม้แห่งชีวิต จะดูแลให้เติบใหญ่ ผลิดอกออกผลงาม หมั่นดูแลรักษาที่รากไม้ ยิ่งหยั่งลึกยิ่งแข็งแกร่ง ให้ร่มเงาที่พักพิงแก่ผู้คน ***ส่วนลูกรักเร่งอบรมบ่มเพาะที่จิตใจ ปลูกฝังรากเหง้าแท้แห่งคุณธรรม เติบใหญ่มาเป็นร่มเงาแด่มหาชนต้นไม้แห่งชีวิต

ต้นไม้แห่งชีวิต           จะดูแลให้เติบใหญ่
ผลิดอกออกผลงาม     หมั่นดูแลรักษาที่รากไม้
ยิ่งหยั่งลึกยิ่งแข็งแกร่ง ให้ร่มเงาที่พักพิงแก่ผู้คน

***ส่วนลูกรักเร่งอบรมบ่มเพาะที่
จิตใจ

ปลูกฝังรากเหง้าแท้แห่งคุณธรรม
เติบใหญ่มาเป็นร่มเงาแด่มหาชน


(เลี้ยงลูก เลี้ยงที่จิตใจ หาใช่เลี้ยงเพียงกายอย่างเดียวไ
ม่)

หน้า 1/1
1
[Go to top]